Tháng Mười 3, 2022

TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ UNG THƯ Về nguyên lý, có rất nhiều kỹ thuật khác nhau có thể điều trị ung thư trên người. Phẫu thuật, chiếu xạ ...

Tháng Mười 3, 2022

CÁC GEN GÂY UNG THƯ RETROVIRUS Một số dạng virus khác nhau có liên quan đến sự phát triển ung thư trên người và động vật. Trên người thì liên ...