Store Affiliates

Đây là phần quản lý tiếp thị liên kết của Dr.Kình

Nếu bạn là một thành viên tham gia tiếp thị liên kết với Dr.Kình, vui lòng đăng nhập để truy cập bảng điều khiển của bạn.

Nếu bạn không phải là một chi nhánh, nhưng muốn trở thành một chi nhánh, bạn sẽ cần phải đăng ký.

Để đăng ký, bạn phải là người dùng đã đăng ký trên blog này. Nếu bạn có một tài khoản hiện có trên blog này, vui lòng đăng nhập, nếu chưa có, đăng ký tại đây

Sau khi đăng ký vui lòng liên hệ với Dr.Kình qua số điện thoại 0902 79 77 99 để được kích hoạt tài khoản.

>